MASS PT4

Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) Navigation Project Team (PT)

4th MASS PT Meeting 5 Oct 2022

VTC Event - (MSTEAMS)

11:00 - 14:00 (GMT)

Last Update: 21 September 2022

 

Post Meeting Documents: [Final Minutes = Report], 

Doc Number
Date
Title    
MASSPT4-1   Agenda
MASSPT4-2   Minutes and Actions from MASSPT3
MASSPT4-3   MASS PT Work Plan
MASSPT4-4a   Gap Analysis - S-101
MASSPT4-4b   Gap Analysis - S-102
MASSPT4-4c   Gap Analysis - S-104
MASSPT4-4d   Gap Analysis - S-111
MASSPT4-4e   Gap Analysis - S-122
MASSPT4-4f   Gap Analysis - S-123
MASSPT4-4g   Gap Analysis - S-124
MASSPT4-4h   Gap Analysis - S-125
MASSPT4-4i   Gap Analysis - S-126
MASSPT4-4j   Gap Analysis - S-127
MASSPT4-4k   Gap Analysis - S-128
MASSPT4-4l   Gap Analysis - S-129
MASSPT4-4m   Gap Analysis - S-130
MASSPT4-4n   Gap Analysis - Security Protection Scheme
MASSPT4-4o   Gap Analysis - S-131

Share this page:

Dernière modification: 05/12/2022 - 16:52